AKTUALITY

Naša spoločnosť RAJO – stavebná firma, s.r.o. bola vybraná ako výhradný dodávateľ stavebných prác na realizácií a výstavbe novej obytnej štvrti Žitava park v meste Vráble, mestskej časti Dyčka. Viac o projekte Žitava park nájdete na oficiálnej internetovej stránke projektu www.zitavapark.com

PARTNERI


Obchodné zastúpenie: František Havetta Zlaté Moravce